ขั้นตอนแรก – ศึกษาและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานเครื่องปั่นน้ำผลไม้ ก่อนเริ่มลงมือใช้งานเครื่องปั่น สิ่งแรกที่ผู้ใช้ต้องให้ความสำคัญอย่างมากเลยก็คือ ผู้ใช้มือใหม่ต้องศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องปั่นน้ำผลไม้ของเราให้เข้าใจครบทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ใช้ในขณะใช้งานเครื่องปั่น ป้องกันการเกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง และเพื่อให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ขั้นตอนที่สอง – ก่อนเปิดเครื่องปั่นเพื่อใช้งานทุกครั้ง ผู้ใช้ต้องตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ทุกชิ้นว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องไม่ชำรุด แตกหักเสียหาย หรือก่อนเปิดเครื่องผู้ใช้ต้องตรวจสอบว่าฝาปิดปากโถปั่น ปิดสนิทดีแล้วจึงค่อยเปิดเครื่องใช้งาน

ขั้นตอนที่สาม – ในขณะใช้งานเครื่องปั่นน้ำผลไม้อยู่ ผู้ใช้ควรปรับระดับความเร็วให้เหมาะสมกับลักษณะของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ต้องการบด ,สับ เช่น หากวัตถุดิบมีลักษณะค่อนข้างแข็ง ควรปรับให้อยู่ในระดับความเร็วสูง แต่ถ้าหากเป็นวัตถุดิบค่อนข้างอ่อน ปรับระดับความเร็วที่ต่ำลงก็ย่อมได้

ขั้นตอนที่สี่ – เมื่อใช้งานเครื่องปั่นเสร็จแล้ว ผู้ใช้ควรรอให้เครื่องปั่นหยุดทำงานสนิท แล้วค่อยยกส่วนของโถปั่นออกจากตัวฐานมอเตอร์

ขั้นตอนที่ห้า – หลังจากใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้ง ผู้ใช้ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องปั่นน้ำผลไม้ทุกชิ้นทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคราบฝังแน่นและกลิ่นที่อาจจะติดอยู่กับตัวอุปกรณ์จนไม่สามารถเอาออกได้ ควรถอดล้างอุปกรณ์ทุกชิ้นให้สะอาด คว่ำไว้ให้แห้ง ส่วนของฐานมอเตอร์ให้ใช้ผ้าบิดหมาดเช็ดทำความสะอาดเท่านั้น ห้ามสัมผัสกับน้ำโดยตรงเด็ดขาด เมื่ออุปกรณ์ทุกชิ้นแห้งสนิทแล้วจึงค่อยนำไปจัดเก็บให้เรียบร้อย